Bobnars United

Polajkaj!

InfoBiografija

Skupino Bobnars United ali krajše BU sestavlja sedem bobnark in bobnarjev iz vse Slovenije. Svojo ljubezen do glasbe že dobra tri leta prenašajo najrazliènejši publiki doma in v tujini. Na zaèetku svoje bobnarske poti so se strogo držali afriškega in afro-kubanskega izroèila, a kaj kmalu so vzniknili impulzi združevanja ritmov drugih celin, oplajanja tradicionalnega s sodobnim in raziskovanja novih medijev ritma: telo, podoba, prostor, elektronika.
Osnovni boben v zasedbi je zahodno afriški djembé, ki se najraje druži z basovsko linijo treh bobnov (t.i. ritem-mašino) sangbe, dundumbe in kenkeni. Moèan plesni naboj velikih afriških bobnov BU izmenjujejo in dopolnjujejo s subtilnimi zvoki majhnih perkusij, ki jim tu in tam dodajo tudi tolkala drugih kontinentov, kot so tarabuka, konge, okvirni bobni... Ena najbolj èarobnih pridobitev skupine pa so mistiène vibracije tradicionalnega avstralskega inštrumenta didgeridooja. Zadnji dve leti svojo odrsko podobo intenzivno nadgrajujejo tudi s plesom, VJingom in ognjenimi akrobacijami.
Prvi medžanrski projekt kolektiva Bobnars United je bila bobnarska drama "BUsingye" (2002): brez verbalne komunikacije so med drugim v sklopu ljubljanskega festivala Ana Desetnica in v Mariboru na LentFestu preko ritma, gibanja in krika obnovili staro zgodbo o ljubezni, sovraštvu, vojni in miru - Shakespeare na tolkalski naèin. V dogodkih "BUmBUs" (2003-2005) poskušajo afriške ritme in kulturo s pomoèjo plesa, VJinga in interakcije s publiko predstaviti gluhim in naglušnim. Tolkalsko-splavarsko popotovanje "BUdiseja4002" (2004) je kot igra štirih osnovnih elementov odmevalo vzdolž reke Ljubljanice ter jih zrcalilo skozi divje ritme, vroè ples in èarobne vizualizacije na Pleènikovih bregovih.
Bobnars United imajo za seboj že veè kot sto nastopov na malih in velikih odrih. Nastopali so na festivalih (Rock Otoèec, Koupa fest, Cmakajne, LentFest, Zmaj ma mlade, Ana Desetnica, Sniff, Jurjevanje, Cipkarija), v klubih po vsej Sloveniji (K4, Ambasada Gavioli, Rdeèa Ostriga, Pekarna Maribor, Metelkova Ljubljana, MC Celje, KUD France Prešeren), na dobrodelnih koncertih, paradah in rekah. Osnovali in podpirali so tudi civilnodružbene iniciative (Bobni ne Bombe in Million Marijuana March, Parada Ponosa, NeNato).
Spomladi 2004 so nastopali v Beogradu, poleti koncertirali po Sloveniji in jeseni sodelovali v projektu Merlijna Twaalfhovena "La nuit de Ljubljana", kjer so z drugimi glasbeniki iz Nizozemske in Slovenije poskusili ustvariti sinergijo razliènih glasbenih zvrsti. Zimo so prebili v studiu s pripravami na sezono 2005, ki bo postregla s svežim repertoarjem in novimi iniciativami v še drznejšem spoju rit-miènih medijev.

Dogodki