MC Andiano

Polajkaj!

InfoBiografija

MC Andiano je nabiral svoje glasbeno glasovne izkušnje v nekajletnem
obiskovanju zabav elektronske glasbe (najljubši so mu Tiesto, Rush,
Paul van Dyk, Decki, ....), pa tudi sicer se je ukvarjal z moderacijo
javnih raznovrstnih prireditev.

Njegovo MC-jevstvo pa se v letu 2006 sliši v ptujskem house klubu
Feluka bar, kjer dviguje razpoloženje ljudi predvsem na zabavah house
glasbe. Anglešèina, izpiljen razpoloženjski in tudi žametni radijski
glas je v ljudeh vzbudil dobro razpoloženje.

MC je enegièni vokalni animator, ki se predvsem rad pomeša med ljudi,
tako da je zdaj na odru, zdaj za DJ kabino, naslednji trenutek na
sredini plesišèa, èez pet minut pa ob robu miz in kasneje spet ob
vhodu.

Pomembno mu je, da ga ljudje konkretno  vokalno zaèutijo in v mešanici
glasbenih vrhuncev ter njegovega vokalnega spodbujanja doživijo
ritmièno glasbene  vrhunce house glasbe.

V zadnjih mesecih odlièno sodeluje z DJ Boreas-om in DJ Dawis-om.

Dogodki