MC Kotlovnica, Kamnik, Slovenija

Polajkaj!

Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik je eden mlajših Slovenskih mladinskih centrov.

Kotlovnica deluje v kletnih prostorih Doma kulture Kamnik. V mladinskem centru delujejo mladi nadarjeni umetniki, glasbene skupine, mladi ra?unalni?arji in informatiki, potekajo pa tudi razli?ne ustvarjalne delavnice. V naših prostorih je na voljo uporaba ra?unalnikov in brezpla?ni dostop do spleta, prav tako lahko obiskovalci prebirajo razli?ne publikacije, ?asopise in revije. Mladinski center nudi prostore, v katerih se razvija multimedijski center, deluje glasbeni studio, likovni atelje in fotografski atelje s temnico.

V Kotlovnici se lahko prakti?no vsak vikend zabavate ob glasbenih dogodkih. Gostimo doma?e in tuje glasbene skupine in DJ-e.

Logo Mladinski center Kotlovnica Kamnik

Naš aktualni program, si lahko ogledate na naši spletni strani www.kotlovnica.si.

Vabljeni v Kotlovnico - kjer se žge!


Komentarji