28.02.2020 another Moment (house-night)

28.02.2020 another Moment (house-night)

Moment bar, Ljubljana, SlovenijaZa označevanje pri dogodkih je potrebno biti prijavljen!


--- ENG ---
A new monthly concept in town, with a big wink to the times when DJs were not restricted in genres and with short play-times. You can expect extended sets that can contain all genres of House-music, Progressive, and just all-round positive vibes.

--- SLO ---
Novi mesečni koncept v mestu! Pomežik času, ko Dji niso bili omejeni z žanri in kratkim seti za mešalno mizo. Pričakujete lahko podaljšane sete, ki bodo vključevali vse zvrsti House glasbe, Progressive in na sploh pozitivne energije.

--- GUEST-DJs ---
• You'll see when you get there.
• Videli boste, ko pridete.

--- INFO ---
• Start / Začetek: 23:00
• End / Konec: ??:??

• Location / Lokacija:
Moment bar
Litostrojska cesta 44a, Ljubljana

• Age Limit / Starostna omejitev: 18+

• Entrance / Vstopnina:
22.00 - 00.00 4€
00.00 - 05.00 6€
05.00 - 11.00 4€