Explicit Musick: PISMO MEDIJEM25.05.2004


(Ljubljana, 25. maj 2004) Slovenski mediji so v preteklih tednih od objave vesti o tragičnih smrti dveh deklet zaradi prevelike količine zaužitih drog, objavili več novinarskih prispevkov, ki so se posredno nanašali tudi na prireditev Eurora, ki jo je 30. aprila pripravila organizacija Explicit Musick. V objavah smo zasledili več nepreverjenih podatkov in neutemeljenih namigovanj, ki so organizatorju povzročili materialno in moralno škodo, zato smo se odločili napisati preverljiva dejstva ter opozoriti na nevestno novinarsko delo, ki v več točkah krši Kodeks novinarjev Slovenije.


V skladu s Kodeksom novinarjev Slovenije je novinar dolžan predstaviti celovito sliko dogodkov in svoje delo ob spoštovanju pravic drugih opravljati vestno in natančno. Preverjati mora točnost zbranih informacij in se izogibati napakam. Pri objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, mora poskušati pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije zadevajo. Ko objavlja nepotrjene informacije ali ugibanja, mora na to tudi opozoriti. Navedena načela so bila opuščena v pisanju več slovenskih dnevnih in tedenskih medijev, njihovi bralci pa s tem namerno zavedeni.


Organizacija Explicit Musick deluje v skladu s predpisi in veljavno zakonodajo (Zakon o javnih zbiranjih idr.). Pri organizaciji prireditev pa poskrbimo, da so poleg pogojev, ki jih za organizacijo prireditev predpisuje zakonodaja, izpolnjeni še nekateri drugi pogoji, za katere menimo, da so pri plesnih prireditvah potrebni. Kdor trdi nasprotno, kot se je ta trditev nepreverjena zapisala nekaterim medijem, mora svoje trditve tudi podkrepiti z dokazi ali pravno dokazati.


Vstopnica prireditve Eurora je stala 6.800 tolarjev z letakom in 7.500 tolarjev brez letaka. Pol litrska plastenka vode je stala 300 tolarjev, kar je povsem primerljivo z gostinskimi lokali, ki obratujejo v nočnih urah. Podatka sta zlahka preverljiva. Nekateri mediji so med drugim objavili, da je vstopnica stala 12.000 tolarjev, plastenka vode pa 700 tolarjev! Poleg tega je bila na prireditvi udeležencem na razpolago brezplačna hladna (in ne topla) pitna voda v toaletnih prostorih in na prizorišču nevladne organizacije DrogArt.


Organizacija Explicit Musick na nobeni prireditvi doslej obiskovalcem ni dajala lažnih ali zavajajočih obljub. Glede na oglaševalska sporočila organizatorja prireditve so lahko obiskovalci prireditev utemeljeno pričakovali le, da bodo prireditve navedenega dne, da bodo trajale od navedene do navedene ure in da bodo na njih nastopili našteti didžeji, kar se je vedno dejansko tudi zgodilo. Explicit Musick se kot organizator prireditev zaveda odgovornosti in ni nikoli dajal nobenih drugih obljub, ki ne bi bile izpolnjene.


Prav tako so neutemeljeni in nepreverjeni tudi očitki, da naj bi se blagajne na točilnih pultih »misteriozno« kvarile. Podizvajalec, ki skrbi za točenje pijače na prireditvah Explicit Musick, za vso iztočeno pijačo izda tudi račune, saj je v skladu z določbo 33. člena Zakona o davku na dodano vrednost kot davčni zavezanec dolžan za vsak opravljen promet blaga oz. storitve izstaviti račun. Prodaja hrane na prireditvi ni zakonsko določena. Odločitev, ali podizvajalec na prireditvi prodaja tudi hrano ali ne, ni bistvena za potek prireditve, o njej glede na ekonomski interes odloča sam. Kadar je na prireditvah organizacije Explicit Musick na voljo tudi prehrana, je to jasno objavljeno na oglasnih sporočilih.


Število obiskovalcev ni bilo šest, sedem ali več tisoč. Prireditev je, glede na prodane vstopnice, obiskalo nekaj čez 4.000 obiskovalcev. Ker je bila dvorana premajhna za predvideno število obiskovalcev, je organizator naknadno pred prireditvenim prostorom postavil še šotor, s čimer je dosegel kapaciteto 5.000 oseb.


Ob vseh namigovanjih na krivdo in odgovornost organizatorja pa nobeden izmed medijev ob tem ni postregel z dokazi. Organizacija Explicit Musick ne more prevzeti odgovornosti za nevarne količine zaužitja drog, ki ne nastanejo kot posledica morebitnih napak v organizaciji. V primeru krivde organizacije, bi jo priznali in prevzeli nase posledice, ki iz tega sledijo.


Ob vsem tem se nam zdi izredno zanimivo, da novinarji na tematiko niso zmogli pogledati nekoliko širše. Medtem ko je bila v središču pozornosti organizacija Explicit Musick, so novinarji pozabili, da v Sloveniji deluje več organizatorjev in klubov/diskotek, ki prirejajo redne ali občasne plesne dogodke. Je morda kdo preveril ali jih povprašal, kako je za varnost poskrbljeno pri njihč Bo naslednja žrtev ekstazija umrla drugje ali pa kar za domačimi vratič Koliko žrtev terjajo ceste, ko po njih divjajo opiti ljudječ Koliko nedolžnih žrtev umre v prometnih nesrečah, ki jih povzročijo opiti voznikič Koliko gostincev/trgovin z alkoholno pijačo »prevzame odgovornost« za gosta/kupca, ki se je opil z njihovimi alkoholnimi pijačami in nato povzročil nesrečoč Kako vzgoja staršev prispeva k mladostnikovi želji po zaužitju drogeč Ali starši vedo (sploh želijo vedeti!), kje se nahaja njihov mladoletni otrok in kaj počne tekom nočič Kakšni so bili rezultati policistov, ki so ves čas opravljali nadzor nad prireditvijoč Odpira se še vrsta zanimivih vprašanj. Na medijih je, da vzpostavljajo družbeno kritična vprašanja, razmišljajo široko in vpletajo različne akterje, namesto da drug od drugega prepisujejo nepreverjene podatke in neutemeljene obsodbe, kar smo žal zasledili v tem primeru.


Organizacija Explicit Musick (3+, društvo za razvoj in promocijo tehno kulture) deluje kot pravni subjekt. V skladu z zakonodajo ima pravico do dobička, ki se, po plačilu stroškov, vlaga v nadaljnji razvoj in promocijo tehno kulture. Explicit Musick namerava tudi v prihodnje organizirati prireditve plesne glasbe. Organizirali jih bomo z vsemi potrebnimi dovoljenji, v skladu z veljavno zakonodajo in dobrimi poslovnimi običaji. Pri tem nam bo tudi v prihodnje prioritetna skrb za potrošnika, ki je zapisana v poslanstvu organizacije. Ves čas bomo medijem tudi na voljo za vsa vprašanja in razlage.


Naše stališče je, da je uživanje nedovoljenih drog škodljivo. Organizacija Explicit Musick zato tudi javno poziva vse mlade, naj v glasbi in druženju uživajo brez alkohola in drog. Na in ob naših prireditvah bomo mlade še bolj glasno in opozarjali na nevarne posledice. Ob tem pa upamo, da bodo s celovitim in korektnim pristopom svoje prispevali tudi mediji.

Explicit Musick