Marko Batista: Začasni objekti in hibridni prostori

Marko Batista: Začasni objekti in hibridni prostori15.01.2014


Odprtje razstave: petek, 24. januar 2014, ob 18. uri

Razstava z naslovom Začasni objekti in hibridni prostori predstavlja razkrivanje ustvarjalnega prostora, ki se vzpostavlja med umetnostjo in tehnologijo. Marka Batisto bi kot ustvarjalca težko umestili v določeno umetniško smer, saj njegova dela nastajajo na presečišču med perfomativnimi intermedijskimi praksami, zvočnimi in vizualnimi instalacijami ter fizikalno-senzoričnimi eksperimenti.

Osnovni princip delovanja, ki ga zasleduje umetnik, je raziskovanje vmesnih prostorov tako v fizičnem smislu, kjer se preko doma izdelanih vmesnikov producira elektronski signal, bodisi gre za zvočen ali vizualen signal; kot v idejnem smislu, kjer gre za raziskovanje človeške percepcije v svetu, prežetem z elektronskimi komunikacijami, digitalnimi napravami in tehnologijo. Človeška zaznava je namreč prilagojena določeni rabi tehnologije in s tem omejena na določeno izkušnjo. Marko Batista se z ustvarjanjem hibridnih tehnoloških, elektromagnetnih ali kemičnih sistemov zoperstavlja mistifikaciji tehnologije, hkrati pa odpira nove načine razmišljanja o njej. Z eksperimentalnimi sistemi, ki združujejo našteta področja, razširja polje človeške čutne percepcije in fenomenologije nestabilnih avdio-vizualnih sistemov v prostoru in času.

Razstava se odziva na razstavni prostor Koroške galerije likovnih umetnosti ter učinkuje kot celostna umetnina, ki gledalcu, glede na njegov položaj v prostoru, omogoča bodisi zvočno-vizualni vtis celote kot tudi posameznih modularnih objektov. Projekte vsebinsko zaobjemajo trije razstavni sklopi, ki so ločeni glede na osnovni princip »delovanja«.

Eksperimentalni sistemi elektromagnetnega valovanja in prenosa podatkov se ukvarjajo z raziskovanjem vizualnih in zvočnih podob, bodisi da gre pri tem za zvočne intervencije v prostor ali za fragmentacijo medijskih slik pri prenosu podatkov.

Sklop del z naslovom Elektro-kemični sistemi temelji na prepletanju in sovplivanju električnih in kemijskih procesov, kjer električni impulzi potujejo skozi vrsto fluidnih materij, se združujejo v prostorske zvočne dražljaje ter ustvarjajo nepredvidljive učinke.

Skozi zadnji, tretji sklop Visokonapetostni eksperimentalni sistemi avtor raziskuje učinkovanje visoke napetosti, ki omogoča nastanek specifične arhitektonike signalov, katerih mapiranje, manipulacija in distribucija znotraj sistema rezultira v vidnem in slušnem polju gledalca, soočenega s projekcijami v realnem času ter njim sinhrono zvočno kuliso. Repetitivne, mutirajoče strukture avdio in video elementov sprožajo nepredvidljive učinke na različnih psihosenzoričnih nivojih gledalčevega zaznavanja.

Pri instalacijah je mogoče opaziti umetnikov specifičen odnos do tehnologije, ki jo skozi uporabo »low-tech« elementov, vizualizacijo procesov po eni strani demistificira, iz druge perspektive pa vnaša element neznanega, oz. se giblje na precepu med kontroliranimi in kaotičnimi modularnimi sistemi.

Umetnikova intermedijska praksa vpeljuje tudi koncept časa. S tem, ko sam dogodek – delovanje – postavi v muzejski prostor, njegovi objekti postanejo trajni (za čas razstave) skozi obstoj v muzejskem prostoru in hkrati zaradi tega, ker obstajajo samo skozi proces – so omejeni v času, muzejski prostor izgubi brezčasnost.

V Koroški galeriji likovnih umetnosti bo predstavljenih 9 projektov, ki so nastali v zadnjih 6 letih in nudijo vpogled v raziskovalno delo umetnika.


Marko Batista je v Ljubljani diplomiran akademski slikar, ki je magistriral na University of the Arts London / Central Saint Martins v Londonu, intermedijski umetnik, eksperimentator zvoka, digitalne video slike in performer računalniško generiranih matric. Je so-ustanovitelj multimedijske skupine KLON:ART:RESISTANCE. Z AV performansi in video deli se je udeležil preko štirideset festivalov in skupinskih razstav, kot so 10. Bienale mladih ustvarjalcev Evrope in Mediterana v Sarajevu; razstava „95-05“ v Moderni galeriji Ljubljana; Center za sodobne umetnosti v Glasgowu; festival Izolenta 07 v St. Petersburgu; 10. Istanbul Bienale, Turčija; Media Art Friesland Festival 2007 na Nizozemskem; Visual Deflection festival, London; BIX-Facade Kunsthaus Graz; Arzenal Depo 2k, Ljubljana; Earzoom; Pixxelpoint v Novi Gorici, Festival računalniških umetnosti Maribor, Peek&Poke – Hrvaška, SHARE FESTIVAL – Torino Italija, LAB.30 – Nemčija. Imel je samostojno razstavo v Londonu-Empire Gallery, leta 2008 se je udeležil festivala Ars Electronica ter z razstavo otvoril VIENNABIENNALE 2008 na Dunaju. Performiral v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, v galerijah Škuc, Kapelica, Simulaker, Kapsula, v Stari mestni elektrarni itd.Kustosinja: Andreja Hribernik

Razstava je nastala v koprodukciji Aksiome – za sodobne umetnosti, Ljubljana, in Koroške galerije likovnih umetnosti.

Tehnična podpora: Maja Brezar, Urška Batista, Žiga Palčar, M7 Grafiks, Dejan Kastelic

Partnerji za tehnično opremo: Zavod K6/4 – Galerija Kapelica, Zavod Projekt Atol

Projekti Error Trash, Hibridne zvočno-mehanične mašine in Bentronix so nastali v produkciji Zavoda K6/4 – Galerije Kapelica. Projekti Paralelne digitalne strukture, H220, Časovni diagrami, CHEM:SYS:REAKTOR in Optolit so nastali v produkciji Zavoda Aksioma. Projekt SIPHON:SYS:APPARATUS je nastal v samoprodukciji avtorja.

Razstavo so podprli Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Slovenj Gradec in Mestna občina Ljubljana


Izvedba razstave v KGLU je financirana s strani Evropske komisije v okviru projekta Soft Control. Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.


Program zavoda Aksioma podpirata Ministrstvo za kulturo RS in MOL- Oddelek za kulturo.
Sponzor: Datacenter d.o.o.