PROMETNA UREDITEV, AVTOBUSNI PREVOZI IN PARKIRANJE: SPEKTAKEL ZBORA, ORKESTRA IN BALETA RDEČE ARMADE

PROMETNA UREDITEV, AVTOBUSNI PREVOZI IN PARKIRANJE: SPEKTAKEL ZBORA, ORKESTRA IN BALETA RDEČE ARMADE24.09.2015


V Slovenijo, v dvorano Stožice v Ljubljani, že ta petek, 25. septembra ob 20.00 prihajajo svetovno priznani Zbor, orkester in balet Rdeče armade (The Red Army Choir, Orchestra and Ballet). Da bo ta veličastni dogodek obarvan še v domače barve, bodo na njem nastopili vsem znani Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Oto Pestner in Lado Leskovar, kot neprecenljivi gostje na tem spektaklu, ki mu ni enakega v svetu! Zaradi pričakovanega velikega obiska na koncertu (vsaj 8.000 obiskovalcev – na voljo so samo še vstopnice za Rdeči ring!), vas obveščamo o zelo pomembnih prometnih in drugih informacijah. V izogib preveliki gneči na dan koncerta, vas pozivamo, da pridete do dvorane že okoli 18.30, ko se bo odprl vhod na prizorišče. Koncert se bo pričel točno ob 20.00.

 

LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET (BREZPLAČNA VOŽNJA Z AVTOBUSI LPP)

 

V času vseh prireditev v Centru Stožice bo Javno podjetje Ljubljanski potniški promet za obiskovalce prireditev zagotavljalo brezplačen prevoz z avtobusi tri ure pred začetkom prireditve do tri ure po končani prireditvi, in sicer na vseh linijah LPP. Potniki bodo ob vstopu na avtobus pokazali vstopnico za prireditev, ki bo veljala tudi kot brezplačna avtobusna vozovnica.

 

Linije mestnega prometa obratujejo v skladu z ureditvijo prometa, in sicer:

  • Linija št. 20 bo obratovala po spremenjeni trasi: Vojkova cesta, obračališče, Štukljeva (severna servisna cesta), Dunajska cesta, Baragova ulica, Vojkova cesta (redna trasa),
  • Linija št. 13 bo obratovala nespremenjeno,
  • 20 minut po koncu koncerta bodo odpeljali zadnji avtobusi do vseh končnih postaj,
  • LPP tudi obvešča vse uporabnike, da so vožnje ob predložitvi vstopnice tri ure pred in tri ure po prireditvi brezplačne.

Med parkirišči bo urejena krožna linija : Vojkova-servisna cesta-del krožišča Tomačevo, mali rondo pri ŠRC, Štajerska cesta, Kranjčeva ulica, Tomačevska cesta, parkirišče Nove Žale (obračališče).

 

Po končani prireditvi bodo vozili dodatni avtobusi na relacijah:

Linija 1: Vojkova – Bavarski dvor – Vižmarje - Brod

Linija 3: Vojkova – Bavarski dvor – Rudnik

Linija 5: Vojkova – Bavarski dvor – Podutik

Linija 6: Vojkova – Bavarski dvor – Dolgi most

Linija 11: Vojkova – Bavarski dvor – Zalog

Zadnji odhod avtobusa izpred Centra Stožice bo 20 minut po končani prireditvi.

 

V času prireditve pozivamo obiskovalce, da parkirajo svoja vozila na za to namenjenih površinah ali pa se do prizorišča pripeljejo z javnim potniškim prometom.

 

PROMETNA UREDITEV

 

 

Zaradi dogodka THE RED ARMY CHOIR, ORCHESTRA & BALLET v ŠRC Stožice bo v petek 25. septembra 2015, na VOJKOVI CESTI veljala posebna prometna ureditev, in sicer: ob 18. uri se bo na delu Vojkove ceste od križišča z Baragovo ulico do južne servisne ceste (ob Severni obvoznici) uredil enosmerni prometni režim v smeri Severne obvoznice. Prometna ureditev bo veljala do predvidoma 23. ure.

 

Desni vozni pas bo namenjen liniji BUS in postajališčem, po pasu za nasprotni promet pa bo potekal ostali promet. Predlagana ureditev se bo vzpostavila dve uri pred prireditvijo in odstranila eno uro po končani prireditvi. Vozniki bodo o spremenjeni ureditvi obveščeni z rumenimi obvestilnimi tablami na začetku enosmernega odseka. Enosmerni ureditvi bo prilagojena tudi vsa signalizacija na izvozih na Vojkovo ulico.

 

PARKIRANJE

 

Za obiskovalce bo parkiranje možno na naslednjih parkiriščih: Parkirna hiša ŠRC Stožice, Kranjčeva, Pop TV, Žale, Nove Žale, Ekonomska fakulteta, FDV in parkirni hiši WTC in Modri kvadrat. Parkiranje na parkiriščih v lasti MOL bo 2 uri pred prireditvijo in 1 uro po prireditvi brezplačno.

 

MOL je v času prireditev v območju križišča Vojkova-Kranjčeva predvidela postavitev usmerjevalnih tabel za parkirišča ob Krajnčevi ulici in Tomačevski cesti. Po zasedenosti parkirne hiše v Centru Stožice bomo postavili še ustrezne table o njeni zasedenosti.

 

DODATNA NAVODILA

 

Vsem obiskovalcem je prepovedan vnos pijače, ostrih predmetov (dežniki idr.), steklovine, fotoaparatov in drugih nedovoljenih predmetov in snovi (več o temu piše na vstopnicah). Prosimo vas, da pridete na koncertno prizorišče pravočasno in se tako izognete morebitni povečani gneči pred vhodi.